ساختار جشنواره علامه طباطبايي(ره)

اركان و ساختار جشنواره علامه طباطبايي(ره)

جشنواره استاد علامه طباطبايي (ره) داراي چهار ركن اصلي است:

۱٫ شوراي سياستگذاري

۲٫ شوراي علمي

۳٫ كميته‌هاي علمي

۴٫ دبيرخانه