معرفی جشنواره علامه طباطبایی(ره)

معرفی جشنواره علامه طباطبایی(ره)

مقدمه

جشنواره ملی علامه طباطبایی(ره)، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی توسط شورای فرهنگی به صورت دو سالانه برگزار می‌گردد. این جشنواره به دلیل شخصیت والاي علمي علامه طباطبایی(ره) و نقش غير‌قابل انكار ايشان در حوزه علوم انساني و اسلامي، «جشنواره‌ي علامه طباطبایی(ره) ـ ويژه‌ي علوم انساني و اسلامي» نام‌گذاری شده است.

این جشنواره با عنایت به اهداف مشخص شده در حوزه علوم انسانی و اسلامی، به انگیزه‌ي ترفيع جايگاه علوم انساني اسلامي و موج‌آفرینی و جريان‌سازي در میان نخبگان حوزوي و دانشگاهي و با هدف شناسایی و ارج نهادن به پژوهش، نظریه‌پردازی، نوآوري و نقد به ويژه در حوزه‌هاي مورد نياز انقلاب اسلامی و نظام بر اساس آموزه‌های حیات‌بخش اسلام (معارف قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام) و نیز شناسايي و مؤلفین، نظریه‌پردازان، نوآوران و ناقدان برتر و قدردانی از آنان، در میان دستگاه‌های پژوهشي و آموزشي عضو شوراي فرهنگي‌، برگزار می‌گردد.

۱) ضرورت برگزاري جشنواره؛

* تقويت اعتبار علوم انساني و اسلامی؛

* نظريه‌پردازي در حوزه علوم انساني و اسلامی؛

* نقد گفتمان غالب بر حوزه دانش علوم انساني؛

۲) اهداف جشنواره؛

* معرفي توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي دين مبين اسلام براي حضور فعال در عرصه‌ي حيات انساني؛

* رفع خلأهای نظری و تقویت تئوریک انقلاب و نظام اسلامی؛

* تشویق پژوهشگران به نظریه‌پردازی، نوآوري و نقد عالمانه و منصفانه؛

* حمایت از پیشگامان و پیشتازان عرصه‌ي نظریه پردازی، نوآوري و نقد؛

* اعطای هویت، مرجع‌سازی، و چهره‌پردازی نیروهای شایسته و گمنام در عرصه‌ي علوم انسانی و اسلامي؛

* ايجاد فضاي سالم رقابتي ميان دستگاه‌هاي عضو شوراي فرهنگي، جهت ارائه دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي؛

۳) موضوع جشنواره

موضوع جشنواره، پژوهش‌هاي (بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي) ممتاز و جدید در حوزه‌ي علوم انسانی و اسلامی است که در قالب کتاب در دستگاه‌هاي پژوهشي و آموزشي عضو شوراي فرهنگي به چاپ رسیده باشد.

آثاری در جشنواره پذیرش، ثبت، بررسی، ارزیابی و معرفی می‌شوند که واجد ویژگی «اثر پژوهشی» باشند.

۴) اركان و ساختار جشنواره

جشنواره علامه طباطبایی(ره) داراي چهار ركن اصلي است:

* شوراي سياستگذاري

* شوراي علمي

* كميته‌هاي علمي

* دبيرخانه

۵) دبیرخانه جشنواره

دبیرخانه‌ي جشنواره در محل دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌‌ي اسلامي به آدرس قم، بلوار پانزده خرداد، کوچه شهید میثمی استقرار دارد.