جشنواره علامه طباطبایی
ویژه تحقیقات علوم اسلامی و انسانی
جشنواره علامه طباطبایی
ویژه تحقیقات علوم اسلامی و انسانی
جشنواره علامه طباطبایی
ویژه تحقیقات علوم اسلامی و انسانی

معرفی جشنواره

جشنواره ملی علامه طباطبایی(ره)، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی توسط شورای فرهنگی برگزار می‌گردد

ادامه مطلب

ساختار

اركان و ساختار جشنواره علامه طباطبايي(ره) جشنواره استاد علامه طباطبايي (ره) داراي چهار ركن اصلي است:

ادامه مطلب

اساسنامه و کاربرگ ها

دانلود آئین نامه جشنواره علامه طباطبایی(ره) دانلود کاربرگ معرفی اثر پژوهشی

ادامه مطلب